INSTALrogra, usługi budowlane

Zamarski - budynek jednorodzinny

❮ POWRÓT
Budowa budynku jednorodzinnego w systemie pod klucz.
widok budynku od strony południowej
zaizolowane fundamenty budynku
podbudowa pod wymiennik gruntowy
kolektor wymiennika gruntowego
płyty wymiennika gruntowego
wylewka betonowa na wymienniku gruntowym
deskowanie stropu
zbrojenie stropu
dach z kryciem dachówką
izolacja ścian budynku
budynek - wejście