INSTALrogra, usługi budowlane

Kontakt

Siedziba:
P.P.U.H. "Instal-Rogra"
43-400 Cieszyn
ul. Stary Targ 3
tel/fax:
33851 18 33
33486 18 21
cieszyn@instalrogra.pl
www.instalrogra.pl

pracujemy w dni robocze
od 8.00 do 16.00
Oddział:
"Instal-Rogra"
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21

Oddział:
"Instal-Rogra"
40–704 Katowice
ul.Kłodnicka 84/2