INSTALrogra, usługi budowlane

Nadzór

Trzonem naszego zespołu są wykwalifikowani pracownicy z wyższym wykształceniem technicznym w branżach:
architektura, konstrukcje, budownictwo, instalacje i sieci sanitarne, instalacje i sieci elektryczne, automatyka i sterowanie, audyt energetyczny.

Osoby te posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji Projektanta, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestycyjnego oraz wieloletnie doświadczenie. Gwarantujemy, że nasze usługi budowlane są na wysokim poziomie technicznym.