Wykonane przez nas domy stanowią obiekty naszej stałej opieki technicznej. Aby zapewnić Państwu bezpieczne użytkowanie domu, wykonujemy naprawy gwarancyjne, a także przeglądy techniczne i konserwacje materiałów i urządzeń zabudowanych. Nasza kadra inżynierska posiada wymagane uprawnienia i wykonuje przeglądy techniczne budynków.

Naprawiamy kotły firm: Viessmann, Buderus, Broetje na i po gwarancji fabrycznej.
Naprawiamy pompy firm: Viessmann, Buderus, Broetje na i po gwarancji fabrycznej.
Naprawiamy klimatyzatory na i po gwarancji fabrycznej.

Serwisanci obsługujący teren Śląska:
Dariusz MAREK tel. 605 087 332
Roman SZAFARCZYK tel. 601 96 21 94

 

Aby pompa ciepła pracowała
bezawaryjnie przez długi czas należy
zlecić montaż doświadczonemu wykonawcy.
Usługi naszej Firmy z uwagi na duże
doświadczenie w zakresie napraw i
instalowaniu pomp ciepła gwarantują
poprawną i bezawaryjną długą pracę
urządzenia.
Obok naprawiana przez nasz serwis
pompa ciepła z wykonaną wadliwie
komunikacją między jednostkami oraz z
zamontowanym nieoryginalnym zaworem
przełączającym.

 

 

Obok skorodowany kocioł .Konserwacja była
wykonywana sporadycznie.
Należy pamiętać o regularnych konserwacjach
kotłów grzewczych. Zaniechanie konserwacji jest
ryzykowne; regularne czyszczenie i konserwacja
dają gwarancję bezpiecznej, przyjaznej dla
środowiska naturalnego i energooszczędnej
eksploatacji.
Zalecamy zawarcie stosownej umowy na
konserwację i dozór kotłowni.
Z uwagi na wzrastające temperatury w okresie letnim rośnie zainteresowanie układami
klimatyzowania pomieszczeń. Zwracamy jednak uwagę na fakt,iż montaż i naprawy układów
klimatyzacji mogą być wykonywane przez personel posiadający uprawnienia F-GAZ.Ponadto jeżeli
instalacja chłodnicza zawiera fluorowane gazy cieplarniane wyrażone ekwiwalentem CO2 o
wielkości większej niż 5ton CO2 należy przedsięwziąć dodatkowe czynności, które związane
są z obowiązkiem rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów. Rejestrację
urządzenia dokonuje jego Operator (Właściciel). Dodatkowo Operator zobligowany jest do zlecenia
certyfikowanemu personelowi wykonania corocznych kontroli szczelności urządzeń .
Zlecając montaż lub konserwację klimatyzatora naszej firmie mają Państwo gwarancję
prawidłowej pracy klimatyzatora bez konsekwencji związanych z ewentualnym wyciekiem
czynnika chłodniczego do atmosfery.